Open navigation

Matrikkelsøk ved nye kommunenummer og gårdsnummer

Etter kommunesammenslåingen 01.01.2020 er det ikke lenger tilgjengelig historisk matrikkelinformasjon for kommuner og fylkeskommuner som har fått nytt kommunenummer og eventuelt gårdsnummer, i Matrikkelen fra Kartverket. For å få treff i søket må det benyttes nytt kommunenummer og eventuelt gårdsnummer.

Arkiv -> +Ny -> Mappe

Når du søker i Matrikkelen ved opprettelse av en mappe i Documaster, ser bildet slik ut:


Når du søker opp (markert rødt i bildet over) en eiendom ved å benytte det nye kommunenummeret og eventuelt nytt gårdsnummer, får du treff fra Matrikkelen. Du klikker på denne (merket i rødt i bildet nedenfor) for å overføre dataene til mappen.


Valgt objekt blir koblet til mappen.
Tittelen fylles ut med noe data fra valgt Matrikkelenhet, som vist i feltet Tittel. 

Gårds- og bruks-nummer legges seg først, som vist i gult. 
Denne teksten kan endres, og man kan skrive inn det historiske gårdsnummeret for å kunne søke på dette også.


Informasjonen som hentes fra Matrikkel-søket legges i Matrikkelenheten på mappen.
Dette kan du søke på ved å benytte Filter på Arkiv-siden.


Informasjonen som ligger i Tittel-feltet kan du søke opp på Søke-siden i Documaster.
Husk å velge Mapper under søkefeltet, merket i rødt.


Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.