Open navigation

Jeg behøver å slette noe

Hvordan kan du slette noe i Documaster

Arkiv - Slette

For å kunne slette noe i Documaster må du ha det som kalles slettetilgang. 
Som en sikkerhet har de færreste slettetilgang i en bedrift, men en administrator eller arkivar vil vanligvis ha dette.

Hvis du er administrator og har idp-tilgang kan du gi deg selv slettetilgang.
Om ikke må du kontakte en administrator i bedriften for å få hjelp til å slette.

Er du sikker på at du trenger å slette? Det er mulig å endre metadata og flytte dokumenter/registreringer, les mer om det her: Endre metadata, Funksjonsmenyen i saksmappe og Funksjonsmenyen i en journalpost


Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.