Open navigation

Jeg har ikke tilgang til Documaster


Om du ikke kommer i kontakt med Documaster-installasjonen deres, typisk med feilmeldingen 

"Dette nettstedet er ikke tilgjengelig", så har vi listet opp de vanligste årsakene her, og løsninger 

på disse.

URL

De vanligste feilene er:

  • Installasjonen har brannmur, og du er ikke innenfor brannmuren (f.eks om du sitter utenfor kontoret på en annen
    internettoppkobling). 
  • Skrivefeil i url, dobbeltsjekk at du har rett skrivemåte, noen selskaper har forkortelser i stedet for hele firmanavnet (f.eks "fn" i stedet for "firmanavn")
  • Installasjonen er nede i forbindelse med f.eks oppgradering. Administrator hos dere skal være informert om dette, og denne type planlagt nedetid varer sjeldent mer en enn time eller to. Administrator blir også informert omgående om andre nede-situasjoner. 


Om brannmur/hvitlisting
De aller fleste Documaster installasjoner ligger bak brannmur. Det vil si at du må være innenfor denne brannmuren med en IP-adresse som er hvitlistet, for å få tilgang til Documaster. 

Hjemmekontor
Ved hjemmekontor anbefaler vi at du benytter VPN når du skal jobbe i Documaster. Da skal du være innenfor bedriftens brannmur (gitt at IP adressen til VPN er hvitlistet). 
Om dette ikke fungerer/er mulig bør du i første rekke kontakte bedriftens administrator for å se på hvilken løsning de kan finne for å gi deg tilgang. Administratorer bes kontakte support@documaster.com om de har spørsmål rundt dette.

Vi kan kun gi tilgang for faste IP adresser, ikke dynamiske.


Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.