Open navigation

Din brukerprofil


Om dere benytter Documasters IDP kan du se og redigere profilen din ved å logge inn på din brukerprofil. 

Logg inn - Profil


Denne fremgangsmåten gjelder kun når installasjonen benytter Documasters IDP.

Logg inn i Documaster IDP
Du kommer til din brukerprofil enten ved å logge inn direkte: skriv inn deres documaster url påfulgt av "/idp" (dittfirma.documaster.no/idp) i nettleseren, 
eller når du er logget inn i Documaster finner du dette ikonet oppe til høyre:  
Trykk på ikonet og velg Profil


Ved begge metodene kommer du til et nytt innloggingsbilde (som ser likt ut som vanlig Documaster). 
Her skal du skrive inn brukernavn og passord til Documaster på nytt (eventuelt med tofaktor autentisering om dere bruker det), og logge inn. 

Du er nå logget inn i Documasters IDP:

Her ser du ditt brukernavn, navn, etternavn og epostadressen som er lagret.
Den nederste delen, Google Autentiserer kode, vises kun hvis brukeren din har aktivert 2-faktor autentisering. 

Endre på profilinformasjon
For å gjøre endringer trykker du på "Rediger profil" (merket rødt i bildet over).
Du kan endre på alle feltene:


Greit å vite om brukernavn og passord
  • Du kan selv administrere navn, epost og passord i Documaster IDP (Identity provider), du kan logge inn på IDP ved å trykke på "Profil" i menyen oppe til høyre når du er innlogget i Documaster.
  • Om du trenger å endre brukernavnet ditt, f.eks om du har fått ny epostadresse pga navneendring, ta kontakt med bedriftens Admin-bruker.
  • Det mest vanlige er å ha epostadressen som brukernavn, men noen velger andre ord.
  • Brukernavnet er, i likhet med passordet, case-sensitivt, og vi anbefaler at epostadresser alltid legges inn med små bokstaver. F.eks om du skriver inn epostadressen din test@eksempel.no, og den er lagret i Documaster som Test@eksempel.no så får du feilmelding. Om du har f.eks navnet ditt som brukernavn vil det derimot være naturlig å bruke stor forbokstav.
  • Det er ingen krav til kompleksitet i brukernavnet (slik som det er i passordet)
  • Brukernavn kan endres, typisk om du har endret etternavn, fått ny epostadresse el.l. Det er ikke brukernavnet som er unikt i Documaster, men en egen bruker ID som ikke kan endres, så selv om du endrer brukernavn vil ingen historikk eller data gå tapt. Du vil derimot måtte logge inn på nytt i eventuelle office tillegg (f.eks journalføring fra Outlook ol)
  • Om du har problemer med brukernavn og/eller passord, ta kontakt med bedriftens Documaster administrator.Er det vanskelig å få til et passord som systemet godkjenner? 
Bruk vanlige ord, gjerne kombinasjoner av ord, med store og små bokstaver, og gjerne et tall eller flere.
Eksempler: Karusell88, BlyantPenn1977, 4002Stavanger, Galdhøpiggen2469 etc.
Enkle passord som Passord123, Pa55word etc som er veldig vanlige vil mest sannsynlig ikke bli godkjente av algoritmen.Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.