Open navigation

Funksjonsmenyen i saksmappe


I funksjonsmenyen kan du skrive ut QR-kode, endre metadata, lage ny registrering/journalpost, avslutte eller slette saksmappen. Bare de med tilstrekkelig tilgang har mulighet til å utføre alle funksjoner, typisk en Admin.

Arkiv - saksmappe - funksjonsmeny

Ved å klikke én gang på en saksmappe eller en mappe i Arkiv, åpnes saksmappen med journalposter/registreringer. 
Informasjon om den aktuelle saksmappen vises i en egen infoseksjon til høyre, som vist i bildet under. 

Funksjonsmenyen

Knappene øverst til høyre benyttes for hurtignavigasjon i infoseksjonen, mens den firkantede knappen med tre prikker i gir deg funksjonsmenyen:


Du får opp følgende valg:


  • Endre - Som f.eks flytte mappen til en annen del av arkivet eller endre andre metadata. Les mer her om endring av metadata
  • Endre tilganger - En Admin-bruker kan endre hvem som har tilgang til den aktuelle mappen
  • Skriv ut QR kode - Her kan du printe ut QR kode dersom du skal skanne inn noe til mappen fra skanneren din
  • Ny journalpost - Lage ny journalpost
  • Ny registrering - Lage ny registrering
  • Lukke - Lukke/avslutte saksmappen
  • Slette - Permanent sletting fra arkivet. Operasjonen skrives til NOARK5 endringslogg.  Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.