Open navigation

Funksjonsmenyen i saksmappe


I funksjonsmenyen kan du skrive ut QR-kode, endre metadata, lage ny registrering/journalpost, avslutte eller slette saksmappen. Bare de med tilstrekkelig tilgang har mulighet til å utføre alle funksjoner, typisk en Admin.

Arkiv - saksmappe - funksjonsmeny

Ved å klikke én gang på en saksmappe eller en mappe i Arkiv, åpnes saksmappen med journalposter/registreringer. 
Informasjon om den aktuelle saksmappen vises i en egen infoseksjon til høyre, som vist i bildet under. 

Funksjonsmenyen

Knappene øverst til høyre benyttes for hurtignavigasjon i infoseksjonen, mens den firkantede knappen med tre prikker i gir deg funksjonsmenyen:


Du får opp følgende valg:


  • Endre - Som f.eks flytte mappen til en annen del av arkivet eller endre andre metadata. Les mer her om endring av metadata
  • Endre tilganger - En Admin-bruker kan endre hvem som har tilgang til den aktuelle mappen
  • Skriv ut QR kode - Her kan du printe ut QR kode dersom du skal skanne inn noe til mappen fra skanneren din
  • Ny journalpost - Lage ny journalpost
  • Ny registrering - Lage ny registrering
  • Lukke - Lukke/avslutte saksmappen
  • Slette - Permanent sletting fra arkivet. Operasjonen skrives til NOARK5 endringslogg.  Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.