Open navigation

Lage ny journalpost/registrering i webgrensesnittet


Her finner du informasjon om hvordan du skal gå fram for å opprette en ny registrering eller journalpost i Documaster når du er logget inn i nettleser. Følg trinnene nedenfor.

Arkiv

Når du står inne i saksmappen/mappen, velg enten Ny journalpost eller Ny registrering ved å trykke på knappen 

Eller velg fra Funksjonsmenyen:

Det åpnes et nytt dialogvindu (hhv for journalpost og registrering):


Saksnummer
JViser saksnummer (løpenummer) for journalposten. 
Tittel
J+RTittelen på journalposten/registreringen. Feks "Søknad ved stilling".
Offentlig tittel
J+ROffentlig tittel brukes dersom saken skal skjermes. Da vil offentlig sakstittel benyttes i for eksempel postliste.
Beskrivelse
J+RFylles ut dersom ytterligere beskrivelse er nødvendig.
Journalansvarlig
J+RFor en journalpost er dette påkrevd, ditt navn kommer automatisk, velg evt fra listen.
For registreringer er Journalansvarlig valgfritt
NøkkelordJ+ROm ønskelig kan nøkkelord benyttes
Registreringsdato
JRegistreringsdato settes automatisk til dagens dato, men kan endres tilbake i tid dersom registreringen skjer i etterkant. 
Dokumentdato
JDokumentdato er den datoen som er brukt i selve dokumentet. Feltet er valgfritt.
Type
JVelg type dokument. Inngående dokument (korrespondanse inn til virksomheten, såkalt I), Utgående dokument (korrespondanse ut av virksomheten, såkalt U), Organinternt dokument uten oppfølging, Organinternt dokument med oppfølging og Saksfremlegg. 
StatusJSaksbehandlingsstatus, spesifikke verdier benyttes ved SvarUt funksjonalitet.
Skjerming
J+RDersom journalen/registreringen skal skjermes, må det her angis hvilken hjemmel som skal benyttes. Nedtrekksmenyen inneholder de hjemlene som er standard for saksbehandling. 
Dokumenter
J+RKlikk "Last opp" eller dra og slipp dokumentene som skal ligge i journalen inn i sonen med de stiplede linjene. Etter du har lastet de inn, kan de endres navn på og legges på beskrivelse. 
Korrespondanseparter
JEr påkrevd på alle typer journalposter. Klikk på "Legg til korrespondansepart" og fyll inn. Når du starter å skrive, vil Documaster søke i kontaktregisteret. Dersom en av partene finnes fra før, vil dette bli foreslått. 

Når påkrevde felter er utfylt, klikk på "Opprett". Man blir sendt tilbake til oversikten. Posten som akkurat ble opprettet legger seg øverst:

For å få mer informasjon om journalen/registreringen, klikk på posten én gang. Da vil du få opp informasjonen til høyre i bildet. Du finner også Funksjonsmenyen her (knappen med tre prikker i):


Du kan lese mer om Funksjonsmenyen for journalpost/registrering her

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.