Open navigation

Endring av metadata


Metadata (data om dataene) kan endres hvis det f.eks er lagt inn noe som er feil. 

Arkiv - saksmappe - registrering

Dokumentene i arkivsystemet er fanget opp via brukergrensesnitt eller ved digitalisering. 
Digitalisering foregår ved scanning av papirmateriale, som gjøres manuelt av arkivskaper eller aktører på oppdrag fra arkivskaper. 

Dersom det har forekommet manuelle feil ved registreringen av dokumentet i digitaliseringsprosessen, er det mulig å foreta endringer i dokumentets metadata. 

Dette er det kun brukere med endringstilgang som kan gjøre: Endringer kan gjøres på både dokument- og mappenivå. Ta kontakt med administrator for endringstilgang eller hjelp til endring.

Ved behov for sletting av dokumenter, ta kontakt med administrator, bruker med slette-tilgang eller Documaster.


Alle endringer blir ihht Noark 5, logget i en endringslogg som ligger ved dokumentene ved deponering/avlevering av arkivmaterialet.


Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.