Open navigation

Funksjonsmenyen i en journalpost/registrering


I funksjonsmenyen kan du endre metadata, flytte journalposten/registreringen, avskrive eller laste opp tilhørende dokumenter. Bare de med tilstrekkelig tilgang har mulighet til å utføre alle funksjoner, typisk en Admin.

Arkiv - Registreringsoppføring - Funksjonsmeny

Ved å klikke én gang på en journalpost/registrering, åpnes registreringen. 

Informasjon om den aktuelle registreringen vises i en egen infoseksjon til høyre, som vist i bildet under:

Funksjonsmenyen

Knappene til venstre i infoseksjonen benyttes for hurtignavigasjon i infoseksjonen, mens den firkantede knappen med tre prikker i gir deg funksjonsmenyen:Du får opp følgende valg:


  • Endre - For å endre metadata på registreringen. Les mer her om endring av metadata
  • Flytt - Flytte registrering til en annen mappe
  • Avskrive - (gjelder kun journalposter) For å avskrive journalposten: "Besvart med brev/epost/telefon" eller "Tatt til etterretning" eller "Tatt til orientering". Avskrevet mot kan også legges inn her (valgfritt).
  • Last opp dokumenter - Laste opp relevante tilhørende dokumenter
  • Åpne - (gjelder kun journalposter) For å (gjen)åpne en registrering
  • Slette - Permanent sletting fra arkivet. NB! Objektet kan ikke gjenopprettes! 
    Merk: Journalposter skal ikke slettes, da dette vil føre til "hull" i nummerserien, og ved et Noark-uttrekk må dette avviket redegjøres for. Journalposten skal settes i Utgår, teksten i tittelen kan endres om ønskelig, og deretter kan dokumenter slettes.   Du kan lese mer om Journal her

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.