Open navigation

Postlister

Her finner du informasjon om hvordan du kan hente ut postlister
Registreringer

Du henter ut postlister på fanen Registreringer.

Først må du velge hva som skal med på postlisten ved å benytte filtrene øverst på siden. 


  • Postlisten din vil bli begrenset til det intervallet som du oppgir i Registreringsdato (max 3 mnd)
  • Velg evt andre kriterier som saksansvarlig, skjerming el.l.
  • Trykk "Filtrer"


Du får opp resultatet i listen under.


Eksporter postlister:

  • Velg type eksport: Du kan velge mellom PDF+XLS, eInnsyn eller CSV.
  • Velg om postlisten er offentlig (skjermede saker vil vise offentlig tittel), eller intern
  • eInnsyn er en felles publiseringsløsning for statlige virksomheter og Oslo kommune.
    Velger du eInnsyn må den genererte filen lastes opp til eInnsynsløsningen via en klient som konfigureres for din organisasjon.


Om skjerming

Om postlisten er offentlig, merk av for dette, da vil kun offentlig tittel på saken vises i postlisten. Om en offentlig tittel ikke er lagt inn vises ******** (stjerner). 


Korrespondanseparter som skal skjermes
For å skjerme korrespondanseparter i postlisten gjøres dette på følgende måte:

På registreringer-siden, etter at du har 


Typiske grunner til at Eksporter-knappen ikke blir aktiv:

1. Man har satt en for lang tidsperiode (det er maks 3 mnd)
2. Datointervallet ikke er satt i Registreringsdato (man har brukt Opprettet dato eller Dokumentdato i stedet for)
3. Man ikke har ikke trykket på filtrer-knappen først


Pass på at sjekkboksen "Offentlig" er markert hvis du skal publisere postlisten. Denne vil ta bort sensitiv informasjon som din bruker muligens har tilgang til.Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.