Open navigation

Journalføre e-post fra Microsoft Outlook


Her finner du informasjon om hvordan du kan journalføre direkte fra Microsoft Outlook

Microsoft Outlook Add-in

Journalføring av e-post fra Microsoft Outlook forutsetter at man har installert vår Microsoft Office
Add-in. Ta kontakt med administrator i din bedrift om du ikke har denne funksjonen (og skulle hatt det)

For informasjon om journalføring fra Microsoft Office 365 Outlook les her

Følg stegene nedenfor for å journalføre e-post.

Merk at man kun kan journalføre én e-post om gangen:

 • Gå inn på i e-posten din i Outlook.
 • Høyreklikk på e-posten du ønsker å journalføre, og det vil dukke opp et lite vindu til høyre:

 • Velg «Journalfør i Documaster» fra det lille vinduet.

Du kan journalføre eposten til enten en eksisterende sak, eller opprette ny sak:

Journalføre til eksisterende sak


 • Velg "Eksisterende sak" som vist i her.
 • Søk etter saken enten med fritekst eller saksnummer via Office Add-in. Skriv inn søkeord eller saksnummer i feltet "Søk etter eksisterende saksmappe" og trykk på "Søk".
 • Documaster returnerer treff på søket:

 • Velg den saken du skal journalføre e-posten til. Trykk på "Ok".
 • Feltene blir deretter automatisk fylt ut fra den valgte saken. Man må imidlertid legge til "Type"; altså markere om e-posten er et inngående/utgående brev, samt eventuell skjerming. 
 • Om e-posten har vedlegg: angi hvilket av dokumentene som skal være hoveddokument. Standardoppsettet vil velge e-posten som «Hoveddokument». 
 • Trykk Lagre
 • Man vil deretter motta en bekreftelse:

Journalføre til ny sak
Merk at det er viktig å lage en god sakstittel med tanke på fremtidig gjenfinning!  


 • Velg "Opprett i ny sak", som vist til venstre.
 • Fyll ut påkrevde felt, disse er markert med gul bakgrunn.
 • Dersom innholdet skal skjermes, velg hjemler (og trykk OK):

 • Om e-posten har vedlegg: angi hvilket av dokumentene som skal være hoveddokument. Standardoppsettet vil velge e-posten som «Hoveddokument». 
 • Trykk Lagre
 • Man vil deretter motta en bekreftelse 

 • Saksnummer blir opprettet automatisk.
Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.