Open navigation

Utvidet søk-funksjonalitet

Fra og med Documaster versjon 2.23 er det mulig å benytte spesialtegn for å spisse søket, såkalt SOLR søk.
Søket vil fungere både på tittel, metadata og innhold i dokumentene.
Søk

Mest brukte spesialtegn

For å søke på et eksakt ord eller uttrykk benytt " rundt ordet, slik:

"Ola Normann"

Da vil du få eksakt treff på uttrykket. Uten hermetegnene vil du få treff på alle Ola, alle Normann og mer til.


I tillegg er følgende funksjoner er tilgjengelige:

Prefix operatører
+ indikerer at uttrykket/ordet MÅ FOREKOMME for å gi resultat
indikerer at uttrykket/ordet MÅ IKKE FOREKOMME for å gi resultat
Se eksempler lenger ned i artikkelen

Boost operatør
gir muligheten til å fremheve et spesifikt ord eller uttrykk i søkeresultatet

Wildcard operatører
erstatter én enkelt bokstav i søkeordet
* erstatter null, en eller flere bokstaver i søkeordet
    Wildcard operatørene kan brukes for enkeltord, ikke setninger.

Eksempel "te?t" vil gi resultatene "telt" "test" "teit"
Eksempel "te*t" vil gi resultatene "tet" "telt" "teltet" "test" "testet" "tegnet" "tett" "teateret" osv osv

Fuzzy search operatør
~ gjør at man kan søke på et ord/uttrykk (minimum 2 bokstaver), og få dette samt lignende ord/uttrykk i søkeresultatet.
Tilde tegnet (~) må stå bak ordet
Eksempel "kristian~" vil også gi treff på "christian" o.l.

Og hvor finner du dette tegnet? På de fleste pcer trykker du på Alt Gr og tasten med tødler ¨, caret ^ og tilde ~ (ved siden av Å'en)

VÆR OPPMERKSOM:
Bruk disse søkefunksjonalitetene smart. Om du er for lite spesifikk i søket ditt, og f.eks skriver kun "a*" vil du bruke enormt mye kapasitet på serveren, dette vil påvirke alle andre brukere, og vi ber om at du ikke gjør det. Du vil heller ikke få et spesielt hjelpsomt resultat.

Eksempler på Prefix operatører og hvordan bruke de smart:
I eksemplet vårt søker vi på "Christian" og "test"
Ved et normalt søk får vi 50 treff i mapper - disse inneholder Christian og eller test - og det vil ta tid å finne fram dokumentet vi egentlig skal ha.

Ved å benytte oss av + foran Christian får vi alle dokumenter med Christian i, både med og uten ordet test, og vi er nede i 28 treff:

Om vi ikke vil ha dokumenter med ordet "test" i, bruker vi minus tegnet foran ordet vi ikke vil ha. Da blir resultatet 25 dokumenter med ordet Christian i, men uten ordet "test" (men legg merke til at det har kommet med et annet ord som inneholder ordet test):

For å også få vekk ord som inneholder test legger vi på en wildcard operatør, * som vi fjerne alt med "test" i, og dermed har vi 24 resultater i søket vårt:

Om vi vet at dokumentet vårt skal inneholde både Christian og test, så da skriver vi + foran begge ordene. Da er resultatet 3, og med en wildcard operatør på ordet test blir det 4: Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.