Open navigation

Systeminnstillinger


Her kan du lese om hvordan du endrer hvilken fane du ser først når du skal behandle epost

Microsoft Outlook - Office 365 Add-in

Systeminnstillingene for Add-in finner du ved å klikke på tannhjulet i fanen:

Her kan du velge hvilken fane som skal vises først når du skal behandle en epost:

Endringen du gjør lagres automatisk. For at de skal tre i kraft må Add-in startes på nytt.


Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.