Open navigation

Flytte objekter i arkivet

Om du behøver å flytte en registrering eller journalpost til en annen mappe, eller flytte en mappe/saksmappe til en annen arkivdel eller arkiv

Arkiv - Mappe/Saksmappe

Om et dokument, en registrering eller en journalpost har blitt lagt i feil mappe/saksmappe, eller om du av en annen grunn ønsker å flytte hele mappen/saksmappen er dette mulig. Det er vanligvis brukere med arkivar- eller administratortilgang som har rettigheter til dette (se hvilke rettigheter som er nødvendige lengre ned i artikkelen).

Flytte en registrering

Stå på registreringen, trykk på knappen med tre prikker på og velg Flytt

Begynn å skrive navnet på mappen du vil flytte til, forslag kommer opp.

Velg riktig mappe, og trykk på Flytt

Objektet er flyttet.

Flytte en journalpost

Stå på journalposten som skal flyttes, trykk på knappen med tre prikker og velg Flytt:

Begynn å skrive saksmappenavnet eller saksmappenummeret til saksmappen du vil flytte journalposten til - merk at en journalpost kun kan flyttes til saksmapper, ikke mapper:

Velg riktig mappe, og trykk på Flytt

Journalposten er nå flyttet

Flytte en mappe eller saksmappe

For å flytte en mappe eller saksmappe til en annen arkivdel, stå på mappen, trykk på knappen med tre prikker, og velg Endre:

Du får da opp følgende bilde:

Arkivdel: Her får du opp alle arkivdeler, på tvers av arkiver, som du har tilgang til

Klasse/Sekundære klasser: Her står klassifikasjonen som ligger på denne mappen nå, før du flytter den. Om du flytter mappen til en arkivdel med annet klassifikasjonssystem må dette oppdateres før du kan flytte mappen

(De øvrige feltene er ikke nødvendige i "flytte-sammenheng", derfor går vi ikke gjennom dem i denne artikkelen, men de kan også oppdateres i denne operasjonen om det er relevant)

  • Velg hvilken arkivdel mappen skal flyttes til
  • Deretter oppdater klasse (og evt sekundærklasse) om det er relevant
  • Trykk deretter på Endre

Mappen er nå flyttet til den andre arkivdelen.

Hvilke rettigheter må man ha for å kunne flytte objekter

Rettigheter:

For å kunne flytte objekter må du ha M (Move) tillatelse på arkivdelen objektet ligger i, og U og I i arkivdelen du flytter til.

Servicerettigheter:

Du må ha servicerettighetene Endre journalførte objekter og Lagre dokumenter. 
Om du skal flytte et lukket objekt må du også ha servicetillatelse til å endre lukkede objekter.
Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.