Klargjøre for matrikkeloppslag i Documaster

Her kan du lese hvordan dere setter opp Matrikkel-integrasjonen første gang

Tilgang og innlogging til Kartverkets Matrikkel må håndteres av kommunen selv, og tilgang, brukernavn og passord fås tildelt av Kartverket. Merk at passordet ofte kun er gyldig i 1 år før det må fornyes.

Dersom kommunen har en bruker fra før kan denne benyttes*, alternativt så kan det søkes om tilgang til opplysninger fra matrikkelen for kommunen her: https://www.kartverket.no/eiendom/skjema/soknmatrikkel-tilgangkommune

Minstekrav til tilganger som trengs for oppslag:
- Rapporter: (ingen)
- Tilgang til innsyn i matrikkelklient: Innsyn uten personopplysninger
- Tilgang til matrikkel-API tjenester (programvarebruker): Innsynstjenester for oppslag
- Ønsker i tillegg tilgang til: (ingen)
 
* Personlige brukere med tofaktor-autentisering kan ikke benyttes

For å aktivere integrasjonen må man først skru på Matrikkeloppslag. 
Dette gjør du via Admin - Brukergrensesnitt - Preferanser, og gå til avsnittet Aktivér Matrikkeloppslag. 
Sett "knappen" til "Ja"

Da vil det komme en ny fane i Admin oversikten, Integrasjoner.

Gå til Integrasjoner - Matrikkelen innstillinger

Følgende skjema kommer opp

 I feltene fyller dere ut:

  • URL - bruk eksempel-url som ligger der (trykk "Bruk denne")
  • Brukernavn - Dette er brukernavnet dere har fått av Kartverket, typisk heter det "EndringsloggKommunenavn" eller lignende. Det pleier ikke være personlig bruker, f.eks en epostadresse her
  • Passord - Passordet dere har fått av Kartverket 
  • Kommune - legg inn kommunenummeret som skal komme som default ved oppslag, 4 nummer.

Trykk Oppdater

Så kan dere teste koblingen. Om alt er lagt inn riktig kommer det opp en dialogboks nede i høyre hjørne der det står "Vellykket kontakt opprettet med server". Om dere får feilmelding kan det f.eks ligge en skrivefeil et sted. Du kan også teste å bruke  https://www.nd.matrikkel.no/geointegrasjon/matrikkel/wsapi/v1/BasisService?wsdl som noen få kunder er knyttet mot. 

 

Tips3 Husk i klikke på Oppdater-knappen i blått etter endringer.