Historiske kommunenummer og gårdsnummer

Etter kommunesammenslåingen 01.01.2020 er det ikke lenger tilgjengelig historisk matrikkelinformasjon for kommuner og fylkeskommuner som har fått nytt kommunenummer og eventuelt gårdsnummer i Matrikkelen fra Kartverket.  

  For å få treff i søket må det benyttes nytt kommunenummer og eventuelt gårdsnummer.


  Når du søker i Matrikkelen ved opprettelse av en mappe i Documaster, ser bildet slik ut:


  Når du søker opp (markert rødt i bildet over) en eiendom ved å benytte det nye kommunenummeret og eventuelt nytt gårdsnummer, får du treff fra Matrikkelen. Du klikker på denne (merket i rødt i bildet nedenfor) for å overføre dataene til mappen.


  Valgt objekt blir koblet til mappen.
  Tittelen fylles ut med noe data fra valgt Matrikkelenhet, som vist i feltet Tittel. 
  Gårds- og bruks-nummer legges seg først, som vist i gult. 
  Tittelen kan endres, og om man ønsker kan man skrive inn det historiske gårdsnummeret for å kunne søke på dette også.


  Informasjonen som hentes fra Matrikkel-søket legges i Matrikkelenheten på mappen.
  Dette kan du søke på ved å benytte Filter på Arkiv-siden.


  Informasjonen som ligger i Tittel-feltet kan du søke opp på Søke-siden i Documaster.
  Husk å velge Mapper under søkefeltet, merket i rødt.