Funktionsmenyn i ärendemapp

Det finns en del funktioner på ärende/mapp. Vad man kan göra på ett objekt beror på användarens behörighet samt objektets status.

Användarmanualer 2.x -> Arkiv 

För att få mer information om ärendemappen, klicka på mappen en gång. Du får då upp den information som visas i bilden nedan: 

Funktionsmenyn öppnar du genom att klicka på: 

Vad som kan utföras här styrs av aktuell användares behörigheter, samt status på mappen. 

  • Ändra: ändring av metadata
  • Skriv ut QR-kod: Här kan man printa ut QR-kod när man ska skanna in något till denna mapp
  • Ny handling: Skapa ny ärendehandling
  • Ny registrering: Skapa ny registrering
  • Stäng: Stäng/Avsluta ärendet
  • Radera: Radera ärendet permanent. Operations skrivs till systemets ändringslogg.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.