Ändring av metadata

Användare med redigeringsbehörighet kan ändra viss metadata i gränssnittet.

Användarmanualer 2.x -> Arkiv 

Dokumenten i arkivsystemet är inlagda t ex via användargränssnittet eller genom digitalisering. Digitalisering görs genom manuell skanning av pappersmaterial av t ex arkivskapare eller aktörer på uppdrag av arkivskapare. Om det har blivit några felaktigheter vid registrering av handling i digitaliseringsprocessen är det möjligt för användare med redigeringsbehörighet att göra ändringar i dokumentets metadata. Ändringar kan göras på både ärende- och dokumentnivå. Ta vid behov kontakt med administratör för att få redigeringsbehörighetHjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.