Hämta postlistor

Om du behöver ta ut lista med handlingar (t ex postlista) använder du exportfunktionen där du kan ange olika kriterier samt datumintervall för exporten.

Användarmanualer 2.x -> Handlingar 

På fliken Handling kan du exportera postlistor till olika format. Du kan här välja att endast ta med offentlig material, dvs sådant som inte är markerat med sekretess.

Välj från- och tilldatum som visat i bilden nedan. Ange andra eventuella filtreringskriterier.

Tryck "Filtrera" och listan begränsas till valt datumintervall och ev andra filtreringskriterier som angivits.

När filtreringen är gjord kan man välja att exportera till PDF+XLS eller till CSV. Markera kryssrutan Offentlig om postlistan ska publiceras offentligt. Då tas eventuell sekretessmarkerad information bort från exporten.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.