Registrera e-post från Microsoft Outlook

E-post kan sparas till Documaster eArkiv direkt från Office 365 och Outlook med hjälp sk add-ins.

Användarmanualer 2.x -> Handlingar 

Registrering av e-post från Microsoft Outlook förutsätter att man har installerat vår Microsoft Office Add-in. Se egen manual för hur man installerar denna.

Följ stegen nedanför för att registrera e-post. Notera att man bara kan registrera en e-post i taget:

 • Gå in på e-posten i Outlook.
 • Högerklicka på e-posten du vill registrera och det dyker upp en liten funktionsmeny.

 • Välj "Registrera i Documaster" i funktionsmenyn.
 • Man får då upp följande skärmbild, där man kan registrera e-posten antingen till existerande eller nytt ärende, som beskrivs i respektive avsnitt längre ner.

Registrera till existerande ärende

 • Välj "Existerande ärende"

 • Sök upp ärendet med hjälp av fritext eller ärendenummer via Office Add-in. Skriv in sökord eller ärendenummer i fältet "Sök efter existerande ärendemapp". Klicka på "Sök".
 • Documaster returnerar då träff på sökningen.

 

 • Välj det ärende du ska registrera e-posten till. Klicka på "Ok".
 • Fälten blir därefter automatiskt ifyllda med värden från det valda ärendet. Man måste dock lägga till "Typ"; alltså markera om e-posten är inkommande/utgående brev, samt eventuell skyddskod. 
 • Om e-posten har bifogade dokument (filer) Ange vilken av dokumenten som ska vara huvuddokument. Notera att standard kommer att välja e-posten som "Huvuddokument". 
 • Om innehållet ska skyddas gäller också: Välj paragraf/lagrum. Se nedan.

 • Klicka på "Spara". Nu är e-posten registrerad och man upp en bekräftelse på det.

 

Registrera till nytt ärende

Notera att det är viktigt att ange en bra ärendetitel med tanke på framtida återfinning! 

 • Välj "Registrera i nytt ärende"
 • Fyll i obligatoriska fält. Notera att fält som är obligatoriska har en gul bakgrund, som ses på bild ovan. Klicka på "Spara".
 • Om e-posten har bifogade dokument (filer) Ange vilken av dokumenten som ska vara huvuddokument. Notera att standard kommer att välja e-posten som "Huvuddokument". 
 • Om innehållet ska skyddas gäller också: Välj paragraf/lagrum. Se nedan. Klicka på "Spara".

 

 • Därefter visas en bekräftelse. Ärendenummer blir upprättat automatiskt.

 


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.