Utökad sökning (specialtecken, fuzzy sök, wildcards)

Med hjälp av specialtecken kan man bredda sökningar att omfatta t ex olika stavningar och inkludera/exkludera ord.

Användarmanualer -> Sök

Sökfunktionen i Documaster eArkiv använder sig av olika specialtecken som ensamt eller i kombination gör att man kan göra bredare och mer detaljerade sökningar.  

Sökningarna kan göras väldigt komplicerade med olika kombinationer av tecken och värden. Man bör därför börja med enkla sökningar, kanske använda ett av tecknen som verkar mest relevant. Får man inte det resultat man önskar kan man bygga på sökningen med olika kombinationer. 

Dessa tecken används:

TeckenFunktionExempel
*Ersätter ett eller flera tecken där * placerastest* ger resultat testa, testare, testande osv
?Ersätter ett tecken där ? placerastest? ger resultat testa, tests osv
t?st  ger resultat test, tyst osv
-Ordet/tecknen efter - ska inte ingå i sökresultatettest -sökning ger resultat test men inte om ordet sökning är med.
+Ordet/tecknen efter - ska ingå i sökresultatet
test +sökning ger resultat där både test och sökning är med
~Sätts efter ett ord för att ta med alternativa stavningar ("luddig sökning")
Skrivs med AltGr+tangent vänster om retur-tangenten, sedan ett mellanslag.
Möjligt att ange värde 0-2 efter tecknet, 2 är default inställning om man inte anger något värde.
test~ ger även träff på t ex tyst
^Sätts efter ett ord för att ange relevans. Relevans anges i tal från 1 och uppåt.
Skrivs med Shift+tangent vänster om retur-tangenten, sedan ett mellanslag

" "Sätts kring två eller flera ord om man vill söka på exakt fras.
"test sökning" ger träff på exakt fras


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.